معنی و ترجمه کلمه معین کننده به انگلیسی معین کننده یعنی چه

معین کننده

definitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها