معنی و ترجمه کلمه مغذى به انگلیسی مغذى یعنی چه

مغذى

alible
nourishing
nutrient
nutritious
nutritive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها