معنی و ترجمه کلمه مغز استخوان به انگلیسی مغز استخوان یعنی چه

مغز استخوان

marrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها