معنی و ترجمه کلمه مقاربت کننده با هم جنس خود به انگلیسی مقاربت کننده با هم جنس خود یعنی چه

مقاربت کننده با هم جنس خود

homogeneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها