معنی و ترجمه کلمه مقدم بودن به انگلیسی مقدم بودن یعنی چه

مقدم بودن

precede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها