معنی و ترجمه کلمه مقصود داشتن به انگلیسی مقصود داشتن یعنی چه

مقصود داشتن

mean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها