معنی و ترجمه کلمه ملبس شدن به انگلیسی ملبس شدن یعنی چه

ملبس شدن

vest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها