معنی و ترجمه کلمه ملخ شاخک دراز به انگلیسی ملخ شاخک دراز یعنی چه

ملخ شاخک دراز

long horned grasshopper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها