معنی و ترجمه کلمه مماس با سطح آب به انگلیسی مماس با سطح آب یعنی چه

مماس با سطح آب

awash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها