معنی و ترجمه کلمه ممدده به انگلیسی ممدده یعنی چه

ممدده

tensorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها