معنی و ترجمه کلمه ممسک در خورد و نوش و لذات به انگلیسی ممسک در خورد و نوش و لذات یعنی چه

ممسک در خورد و نوش و لذات

abstemious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها