معنی و ترجمه کلمه ممنون نکردن به انگلیسی ممنون نکردن یعنی چه

ممنون نکردن

disoblige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها