معنی و ترجمه کلمه ممیز دودویى به انگلیسی ممیز دودویى یعنی چه

ممیز دودویى

binary point

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها