معنی و ترجمه کلمه منار به انگلیسی منار یعنی چه

منار

campanile


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها