معنی و ترجمه کلمه منازعه به انگلیسی منازعه یعنی چه

منازعه

contestation
debate
disputation
plea
struggle
tilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها