معنی و ترجمه کلمه مناسب و برابر بودن به انگلیسی مناسب و برابر بودن یعنی چه

مناسب و برابر بودن

measure up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها