معنی و ترجمه کلمه منبسط شدن به انگلیسی منبسط شدن یعنی چه

منبسط شدن

expand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها