معنی و ترجمه کلمه منحرف کننده به انگلیسی منحرف کننده یعنی چه

منحرف کننده

corrupter
corruptor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها