معنی و ترجمه کلمه منحنى خوراندن به انگلیسی منحنى خوراندن یعنی چه

منحنى خوراندن

curve fitting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها