معنی و ترجمه کلمه منزجر شدن از به انگلیسی منزجر شدن از یعنی چه

منزجر شدن از

resent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها