معنی و ترجمه کلمه منزلگاه به انگلیسی منزلگاه یعنی چه

منزلگاه

dome
home position

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها