معنی و ترجمه کلمه منزل یا حیاط پهلویى یا دور افتاده به انگلیسی منزل یا حیاط پهلویى یا دور افتاده یعنی چه

منزل یا حیاط پهلویى یا دور افتاده

outhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها