معنی و ترجمه کلمه منطقه ممنوعه در جنگل براى رشد درختان به انگلیسی منطقه ممنوعه در جنگل براى رشد درختان یعنی چه

منطقه ممنوعه در جنگل براى رشد درختان

woodlot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها