معنی و ترجمه کلمه منفى به انگلیسی منفى یعنی چه

منفى

negation
negative
no

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها