معنی و ترجمه کلمه منکسر کننده به انگلیسی منکسر کننده یعنی چه

منکسر کننده

refringent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها