معنی و ترجمه کلمه منگنه کن با قابلیت چاپ به انگلیسی منگنه کن با قابلیت چاپ یعنی چه

منگنه کن با قابلیت چاپ

printing punch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها