معنی و ترجمه کلمه مهاجرت کردن به انگلیسی مهاجرت کردن یعنی چه

مهاجرت کردن

colonize
emigrate
immigrate
migrate
transplant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها