معنی و ترجمه کلمه مهارت در دریانوردى به انگلیسی مهارت در دریانوردى یعنی چه

مهارت در دریانوردى

seamanship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها