معنی و ترجمه کلمه مهندس نرم افزار به انگلیسی مهندس نرم افزار یعنی چه

مهندس نرم افزار

software engineering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها