معنی و ترجمه کلمه مواد آلى قلیایى سمى که در اثر پوسیدگى باکتریها بر روى مواد ازتى تشکیل مى گردد به انگلیسی مواد آلى قلیایى سمى که در اثر پوسیدگى باکتریها بر روى مواد ازتى تشکیل مى گردد یعنی چه

مواد آلى قلیایى سمى که در اثر پوسیدگى باکتریها بر روى مواد ازتى تشکیل مى گردد

ptomaine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها