معنی و ترجمه کلمه مواد رسوبى و ته نشین سطح زمین به انگلیسی مواد رسوبى و ته نشین سطح زمین یعنی چه

مواد رسوبى و ته نشین سطح زمین

geest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها