معنی و ترجمه کلمه موجب جلب توجه به انگلیسی موجب جلب توجه یعنی چه

موجب جلب توجه

drawing card

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها