معنی و ترجمه کلمه موجود چند جنینى به انگلیسی موجود چند جنینى یعنی چه

موجود چند جنینى

polyembryony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها