معنی و ترجمه کلمه مورد توجه زیاد قرار گرفتن به انگلیسی مورد توجه زیاد قرار گرفتن یعنی چه

مورد توجه زیاد قرار گرفتن

lionize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها