معنی و ترجمه کلمه مورد لطف و عنایت قرار دادن به انگلیسی مورد لطف و عنایت قرار دادن یعنی چه

مورد لطف و عنایت قرار دادن

ingratiate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها