معنی و ترجمه کلمه موى مرغوز به انگلیسی موى مرغوز یعنی چه

موى مرغوز

mohair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها