معنی و ترجمه کلمه موکول بروز دیگر شدن به انگلیسی موکول بروز دیگر شدن یعنی چه

موکول بروز دیگر شدن

adjourn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها