معنی و ترجمه کلمه مکان مقدس به انگلیسی مکان مقدس یعنی چه

مکان مقدس

sanctorum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها