معنی و ترجمه کلمه مکان نامى به انگلیسی مکان نامى یعنی چه

مکان نامى

toponymy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها