معنی و ترجمه کلمه مکان به انگلیسی مکان یعنی چه

مکان

locality
location
locus
part
place
possibility
site
spot
stead
whereabout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها