معنی و ترجمه کلمه مکث کردن به انگلیسی مکث کردن یعنی چه

مکث کردن

halt
let up
pause


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها