معنی و ترجمه کلمه مکلس کردن به انگلیسی مکلس کردن یعنی چه

مکلس کردن

calcine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها