معنی و ترجمه کلمه میانگیر ورودى به انگلیسی میانگیر ورودى یعنی چه

میانگیر ورودى

input buffer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها