معنی و ترجمه کلمه میوه دار کردن به انگلیسی میوه دار کردن یعنی چه

میوه دار کردن

fructify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها