معنی و ترجمه کلمه ناآشنایى به انگلیسی ناآشنایى یعنی چه

ناآشنایى

unfamiliar
unfamiliarity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها