معنی و ترجمه کلمه نابودى به انگلیسی نابودى یعنی چه

نابودى

annihilation
extermination
extirpation
inexistence
inexistency
liquidation
naught
ruin
smashup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها