معنی و ترجمه کلمه ناخودآگاه به انگلیسی ناخودآگاه یعنی چه

ناخودآگاه

unaware
unawares
unconscious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها