معنی و ترجمه کلمه ناسزا گو به انگلیسی ناسزا گو یعنی چه

ناسزا گو

scurrile
scurrilous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها