معنی و ترجمه کلمه ناشناسى به انگلیسی ناشناسى یعنی چه

ناشناسى

ignorance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها