معنی و ترجمه کلمه نامشروع به انگلیسی نامشروع یعنی چه

نامشروع

illegal
unlawful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها